NeGG | Veelgestelde Vragen

Negg | Uitleg pagina's:

Registreren & Inloggen | Hoe werkt het registreren en inloggen?

Account beheer | Hoe kan ik mijn account beheren?

Diensten | Hoe beheer ik mijn diensten?

Opdrachten | Hoe werkt het boeken en beheren van opdrachten?

Zoeken in aanbod | Hoe kan ik een gedragwetenschapper zoeken?

Betaling | Hoe verlopen de facturatie, betalingen en wat is een STRIPE account?

Wat is NeGG?

NeGG bestaat uit twee onderdelen die samenkomen op deze online omgeving.

Enerzijds is het een Netwerk van Gekwalificeerde Gedragswetenschappers die als doelstelling heeft om de kwaliteit van de (toeleiding naar) de gesloten jeugdzorg te verbeteren, normen te ontwikkelen voor het veld, bij te dragen aan het behalen van 0-doelen en met elkaar steeds betere jeugdzorg te ontwikkelen.

Anderzijds is NeGG een online platform waarop deze gedragswetenschappers zich kunnen registreren, waardoor hun kennis en expertise beschikbaar wordt voor Gemeenten, Gecertificeerde Instellingen en Zorginstellingen die behoefte hebben aan deze kennis.

Waar is NeGG?

NeGG is een netwerkorganisatie. We hebben geen kantoorgebouw, maar werken vanuit privéadressen. NeGG is formeel ingeschreven op een adres in Den Bosch, maar daar werkt niemand van NeGG.

We vinden het wel belangrijk dat we goed bereikbaar zijn voor vragen. Je kunt ons e-mailen of een brief sturen:

E-mail | info@negg.nl
Adres| NeGG - postbus 370 - 6200 AJ Maastricht

Hoe wordt NeGG gefinancierd?

NeGG wordt betaald uit een bemiddelingsfee die per opdracht wordt afgedragen.

Uit de inkomsten wordt NeGG onderhouden en doorontwikkeld, worden symposia en kennisdagen georganiseerd en worden organisatiekosten betaald.

Wie is NeGG?

NeGG is opgericht door Joost Richards. Joost is GZ-psycholoog en Pro-Justitia rapporteur en actief in het veld van de gesloten jeugdzorg. Hij verzorgt sinds 2017 instemmingsverklaringen voor de gesloten jeugdzorg en wil met NeGG een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van plaatsingen in de gesloten jeugdzorg, door de deskundigheid van professionals te vergroten en deze deskundigheid laagdrempelig beschikbaar te maken. Joost heeft in 2015 ForensiCare opgezet, waarmee hij een netwerk van forensische professionals bij elkaar heeft gebracht die voornamelijk worden ingezet voor specialistische diagnostiek.

Wat is het kernteam?

Het kernteam van NeGG bestaat uit een aantal gedragswetenschappers die vanaf de start van NeGG betrokkene zijn. Het kernteam beoordeelt middels een normenkader de inschrijvingen van gedragswetenschappers, bepaalt de route van NeGG en denkt mee over de ontwikkelingen. Het kernteam bestaat uit:

Janneke Römer-Loeffen
Jean-Paul Robbertz
Joost Richards
Kimberly Gladdines
Patricia Bakker
Xander Boelens

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben?

NeGG is in febrauri 2021 opgericht, dus het kan zijn dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. Als je niet tevreden bent, neem dan contact met ons op en we zoeken samen met jou naar een goede oplossing.

Nog meer weten?

Veelgestelde vragen voor gedragswetenschappers

Veelgestelde vragen voor Gemeenten, GI's en zorginstellingen