Veelgestelde vragen voor professionals

Wanneer mag ik mij registreren voor instemmingsverklaringen?

Je mag je registreren als je voldoet aan de volgende wettelijke en aanvullende criteria:

Wettelijke criteria

 • Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het register Kinder- en Jeugdpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en/of;

 • Beroepsbeoefenaren die als Orthopedagoog-Generalist zijn ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en/of;

 • Beroepsbeoefenaren die als Postmaster-Orthopedagoog SKJ of als Postmaster-Psycholoog SKJ zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet en/of;

 • Beroepsbeoefenaren die als gezondheidszorgpsycholoog of als psychotherapeut zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

  Aanvullende criteria

 • Je hebt ervaring opgedaan met het doen van instemmingsverklaringen voor de gesloten jeugdzorg.

 • Je overlegt bij je inschrijving een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

*Indien je nog geen ervaring hebt, kun je een e-mail sturen naar kernteam@negg.nl. Je wordt dan benaderd door iemand van het kernteam en gekoppeld aan een van de gedragswetenschappers uit het netwerk en kunt dan onder supervisie kennismaken met het werk.

Wanneer mag ik mij registreren voor Consultatie & Advies?

Voor deze dienst geldt dat je een dienst mag aanbieden als aangenomen kan worden dat je deskundig bent op een bepaald gebied.

NeGG zoekt doorlopend naar specialisten op de meest uiteenlopende thema's. Hierbij geldt niet dat alleen hoog opgeleide professionals diensten mogen aanbieden, maar vooral iedereen met specifieke kennis en kunde die van belang kan zijn voor het verbeteren van de jeugdzorg. Van straatcoach tot psychotrauma-specialist. Als je maar bijzondere kennis of vaardigheden bezit.

Hoe kies ik mijn expertise?

Bij het maken van je profiel kun je ervoor kiezen om expertise toe te voegen. Je kunt hier zelf een keuze in maken. We gaan ervan uit dat je je houdt aan de richtlijnen van je beroepsgroep om te bepalen of je wel of geen expert bent op een bepaald thema.

Wat kost registreren?

Registreren en gebruik maken van het platform is gratis. We vinden het belangrijk dat er geen financiële drempel is voor het verder ontwikkelen van je kennis en expertise.

Wat krijg ik voor mijn registratie bij NeGG?

Als je je registreert op het platform dan wordt je profiel zichtbaar voor Regionale Expertteams, Gemeenten, Gecertificeerde Instellingen en Zorginstellingen die zich ook hebben geregistreerd. Deze partijen kunnen jou benaderen om een opdracht voor hun te doen. Dat kunnen instemmingsverklaringen voor de gesloten jeugdzorg zijn, consultatie & advies en/of scholing & training. Je bepaalt zelf voor welke diensten je te benaderen bent.

Als je je registreert bij NeGG kun je via ons platform intervisie volgen in je eigen regio, deelnemen aan georganiseerde symposia. Ook kun je tips en adviezen krijgen over praktische zaken, zoals het inrichten van je administratie, verzekeringen en het veilig versturen van bestanden. In de toekomst willen we deze diensten nog verder gaan uitbreiden.

Verklaring Omtrent het Gedrag

We vinden het belangrijk dat alle gedragswetenschappers die instemmingsverklaringen afnemen gescreend worden middels een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Nadat je je als gedragswetenschapper hebt geregistreerd ontvang je binnen 48 uur een mail van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met het verzoek om een digitale VOG aan te vragen. Deze VOG krijg je naar je huisadres gestuurd. Je kunt deze vervolgens opsturen naar ons (postbus) adres. Het is niet mogelijk om een 'eigen' VOG aan te leveren.

Hoe maak ik mijn dienst aan?

Stap 1
Registreer je (als je nog geen account hebt) op NeGG via https://negg.nl/registreren. Daar kies je: 'Ik wil mijn professionele kennis aanbieden' en vul je je gegevens in.

Stap 2
Ga na je registratie naar het menu rechtsboven en kies 'Mijn Diensten' en kies voor 'Nieuwe Dienst'. Kies een unieke naam voor je dienst, bijvoorbeeld je eigen naam de naam van je dienst: Peter Janssen - Supervisie.

Stap 3
Maak je dienst compleet, geef een beschrijving, voeg eventueel links toe naar (sociale) media of andere kanalen.

Stap 4
Bepaal je tarief op voorhand (dus telkens hetzelfde) of bepaal dat per aanvraag. Als je het per aanvraag wilt bepalen, geef dan als bedrag '€ 0,00' in. Op je dienst komt dan te staan 'Op Aanvraag'.

Het tarief dat je hier invult, is het tarief dat jij ontvangt. De commissie voor NeGG (in de meeste gevallen 10%) wordt bovenop dit tarief doorberekend aan de klant/opdrachtgever.

Stap 5
Je bent nu klaar!

Kan iedereen mijn profiel zien?

Nee, op NeGG.nl is je profiel alleen zichtbaar voor professionals die zich hebben geregistreerd. Al je contactgegevens zijn afgeschermd en worden niet gedeeld met anderen, tenzij je een opdracht gaat uitvoeren. Dan worden je telefoonnummer en e-mail adres met de opdrachtgever uitgewisseld. Je adresgegevens worden nooit aan derden vertrekt of openbaar gemaakt op de website.

Hoe kies ik de juiste jeugdzorgregio’s?

Je kunt jeugdzorgregio’s kiezen waarvoor je beschikbaar bent. Je profiel wordt in zoekopdrachten dan alleen getoond voor de regio waar wordt gezocht. Dit voorkomt reistijd voor jou, en reiskosten voor de opdrachtgever.

Mag ik werken voor alle jeugdzorgregio’s?

Je mag voor alle jeugdzorgregio’s werken, maar één doel van een landelijk netwerk is dat er minder reiskosten worden gemaakt en daarmee geld overblijft voor de zorg aan cliënten. Het zou daarom fijn zijn als je vooral werkt voor jeugdzorgregio’s die dicht bij je woonplaats liggen. Tevens geldt er een maximum aantal kilometers dat je mag declareren. (lees hiervoor de gebruikersvoorwaarden)

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

NeGG toont alleen informatie die je zelf opgeeft en zal nooit je privé adres, telefoonnummer of e-mail adres weergeven. Meer informatie over je privacy kun je vinden in ons privacy-statement onderaan deze pagina.

Wat kan ik doen voor NeGG?

Een netwerkorganisatie als NeGG bestaat door de inbreng van de deelnemers. Registratie is gratis, maar we rekenen wel op je inbreng als professional. Je kunt helemaal niks, kleine of grote dingen betekenen voor NeGG:

Helemaal niets:
Soms kan het zo zijn dat je even geen tijd hebt om je actief in te zetten voor ons netwerk, dat begrijpen we.

Kleine dingen:
Intervisie volgen, feedback geven aan collega-gedragswetenschappers, supervisie geven aan nieuwe collega’s. Wil je meewerken aan de kleine dingen? Dan hoef je je alleen maar te registreren op NeGG.nl en gebruik te maken van de functionaliteiten van het platform.

Grote dingen:
Meedenken en meewerken aan de landelijke richtlijnen, mede-organiseren van symposia of kennisdagen, deelnemen aan de het kernteam van NeGG om de ontwikkeling van het netwerk vorm te geven. Wil je meewerken aan de grote dingen? Stuur dan een e-mail naar kernteam@negg.nl

Hoe kom ik in contact met andere gedragswetenschappers?

Via het platform kun je contact leggen met collega-gedragswetenschappers. Collega’s die openstaan voor intercollegiaal overleg maken dit kenbaar via hun profiel, zodat je weet wie je kunt benaderen en wie daar liever geen behoefte aan heeft.

Ook wordt iedere acht weken per regio een (online) intervisie georganiseerd, waar je met collega’s kunt sparren over inhoudelijke vraagstukken of een eigen casus kunt inbrengen.


Ten slotte organiseert NeGG jaarlijks een kennisdag voor gedragswetenschappers. Dat proberen we gratis te houden, of we vragen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten.

Wat zijn 0-doelen?

0-doelen zijn ambitieuze doelen om tot echte verandering te komen. De 0-doelen die NeGG omarmt zijn 0 gevallen van kindermishandeling, 0 kinderen die uit huis worden geplaatst en 0 ouders die met hun jeugdtrauma blijven rondlopen en daardoor minder goed functioneren dan ze zouden willen.

De basis van denken van deze Beweging van 0 wordt gevormd door de volgende regels:

 • Ga voor grote doelen, zogeheten ‘0-doelen’, want dan bereik je meer
 • Gebruik de kennis van goed geschoolde professionals
 • Werk volgens EBP, met bewezen effectieve methodieken
 • Werk in een herhalende cyclus van analyse, interventie en evaluatie, stap voor stap naar je doel
 • Werk samen met anderen, want grote doelen bereik je nooit alleen!

  NeGG biedt een goede basis om vanuit deze regels 0-doelen te bereiken. Voor meer informatie en inspiratie kun je dit artikel lezen op Kind en Adolescent.
Hoe verlopen de betalingen?

NeGG werkt samen met financiële dienstverlener Stripe. Wanneer je een opdracht hebt verzorgd voor een opdrachtgever, dan stuurt NeGG een factuur naar de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt vervolgens aan Stripe en deze Stripe stuurt deze betaling door naar het door jouw opgegeven IBAN-rekeningnummer.

Mag ik zelf mijn uurtarief bepalen?

Voor instemmingsverklaringen mag je niet je eigen uurtarief bepalen. Dit is gedaan om de kwaliteit leidend te laten zijn in de keuze voor een gedragswetenschapper. Het uurtarief dat je ontvangt voor een instemmingsverklaring is € 105,- (vrijgesteld van BTW). Op de site wordt een bedrag van € 116,67 genoemd, dat is inclusief de 10% afdracht aan NeGG.

Let op: vanaf 01-01-2023 worden de tarieven aangepast naar € 112,50 per uur.


Voor alle overige diensten mag je wel je eigen uurtarief bepalen. Omdat de werkzaamheden en deskundigheid voor die overige diensten sterk kunnen verschillen.

Welke reiskosten mag ik rekenen?

Voor instemmingsverklaringen is het tarief voor reiskosten vastgezet op € 1,35 per (enkele reis) kilometer. Als je meer dan **250 kilometer **moet maken voor een opdracht, is het belangrijk dat je dit voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht kenbaar maakt aan de opdrachtgever en hiervoor toestemming krijgt.

Let op: vanaf 01-01-2023 wordt het tarief voor reiskosten aangepast naar € 1,45 per kilometer.


Voor alle overige diensten kun je zelf met de opdrachtgever afspreken welke reiskosten je berekend.

Geldt er een ander tarief voor spoedopdrachten bij instemmingsverklaringen?
 • Indien de opdrachtgever vraagt om een instemmingsverklaring binnen 12 uur af te ronden, mag er een opslag van 3 uren worden gerekend.
 • Indien de opdrachtgever vraagt om een instemmingsverklaring binnen 24 uur af te ronden, mag er een opslag van 2 uren worden gerekend.
 • Indien de opdrachtgever vraagt om een instemmingsverklaring binnen 48 uur af te ronden, mag er een opslag van 1 uur worden gerekend.
 • Indien de opdrachtgever vraagt om een instemmingsverklaring te doen op basis van dossierinformatie (dus waarbij fysiek onderzoek onmogelijk is) en er een rapport wordt gevraagd binnen 48 uur, mag er een opslag van 1 uur worden gerekend.

  Voor bovenstaande geldt dat als er op vrijdag een opdracht wordt gegeven en deze op maandag ingeleverd dient te worden, er een 48-uurs opslagtarief mag worden gerekend.
Wat is Stripe?

Stripe is een dienstverlener voor online (platform) betalingen. Stripe zorgt ervoor dat de financiële afhandeling van jouw werk op een betrouwbare en snelle manier verloopt. Stripe is onder andere bekend van Booking, Deliveroo en Ticketswap.

Hoe werkt registreren bij Stripe?

Stripe verwerkt alle financiële transacties die via NeGG worden geboekt. Het registreren is heel eenvoudig en zorgt ervoor dat je na een opdracht uitbetaald kunt worden.

Kan ik ook uitbetaald worden zonder stripe account?

Nee, een Stripe-registratie is noodzakelijk om een betalingen te kunnen ontvangen.

Wat als ik wil stoppen?

Als je wil stoppen met NeGG, dan vinden we dat heel jammer. Stuur ons een e-mail met je verzoek, en we verwijderen je account binnen 7 dagen. Al je gegevens worden dan uit onze database verwijderd, tenzij er een wettelijke bepaling is die voorschrijft dat we specifieke gegevens nog bewaren (bijvoorbeeld voor de boekhoudkundige verantwoording).

Hoe lang blijft mijn profiel actief?

Als je langer dan een jaar niet bent ingelogd op NeGG zullen we je na 12 maanden vragen of je nog geregistreerd wil blijven. Als je niet op onze vraag reageert en niet binnen een maand inlogt, verwijderen we jouw account.

Het is niet mogelijk om na verwijdering je oude account te her-activeren, want jouw gegevens hebben we dan niet meer. Je kunt natuurlijk wel een nieuw account aanmaken.