Veel gestelde vragen voor iedereen:

Wat is NeGG?

NeGG heeft als ambitie om zorg voor kwetsbare kinderen te verbeteren door specialistische kennis laagdrempelig beschikbaar te maken via een netwerk van experts.

We doen dat door:

  1. landelijke beschikbaarheid van gekwalificeerde gedragswetenschappers te organiseren die inzetbaar zijn voor instemmingsverklaringen en we streven ernaar om in 95% van de aanvragen binnen 24 uur een gedragswetenschapper te kunnen leveren.
  2. een databank te onderhouden van professionals met uiteenlopende expertise binnen de jeugdzorg, die regio-overstijgend beschikbaar zijn voor specialistische consultatie en advies via ons platform.
  3. een trainings- en scholingsaanbod te presenteren gericht op het verbeteren en optimaal functioneren van de (specialistische) jeugdzorg, waarbij het aanbod in lijn is met 0-doelen en geaccrediteerd is voor jeugdzorgprofessionals (NIP/SKJ/NVO).
Waar is NeGG?

NeGG is een netwerkorganisatie. We hebben geen kantoorgebouw, maar werken vanuit privéadressen.

We vinden het wel belangrijk dat we goed bereikbaar zijn voor vragen. Je kunt ons e-mailen of een brief sturen:

E-mail | info@negg.nl
Adres | NeGG - postbus 370 - 6200 AJ Maastricht

Hoe wordt NeGG gefinancierd?

NeGG wordt betaald uit een bemiddelingsfee (10%) die per opdracht wordt afgedragen. Uit de inkomsten wordt de NeGG website onderhouden en doorontwikkeld, worden symposia- en kennisdagen georganiseerd en worden organisatiekosten betaald.

Wie is NeGG?

NeGG is opgericht door Joost Richards. Joost is GZ-psycholoog en Pro-Justitia rapporteur en actief in het veld van de gesloten jeugdzorg.

Hij verzorgt sinds 2017 instemmingsverklaringen voor de gesloten jeugdzorg en wil met NeGG een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van plaatsingen in de gesloten jeugdzorg, door de deskundigheid van professionals te vergroten en deze deskundigheid laagdrempelig beschikbaar te maken.

Joost heeft in 2015 ForensiCare opgezet, waarmee hij een netwerk van forensische professionals bij elkaar heeft gebracht die voornamelijk worden ingezet voor specialistische diagnostiek.

Wat is het kernteam?

Het kernteam van NeGG bestaat uit een aantal gedragswetenschappers die vanaf de start van NeGG betrokkene zijn. Het kernteam beoordeelt middels een normenkader de inschrijvingen van gedragswetenschappers, bepaalt de route van NeGG en denkt mee over de ontwikkelingen.

Het kernteam bestaat uit:

  • Janneke Römer-Loeffen
  • Jean-Paul Robbertz
  • Joost Richards
  • Kimberly Gladdines
  • Patricia Bakker
  • Xander Boelens
Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben?

NeGG is in februari 2021 opgericht, dus het kan zijn dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. Als je niet tevreden bent, neem dan contact met ons op en we zoeken samen met jou naar een goede oplossing.