Over NeGG

NeGG

NeGG B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81714653.

Contactadres
Postbus 370
6200 AJ Maastricht

IBAN Nummer
NL60 BUNQ 2055 3410 06

BTW Nummer
BTW: NL 862192249 B01

Beeldmerk

Het beeldmerk van NeGG is opgenomen in het merkenregister van BIOP.

Achtergrond

Voor een plaatsing in de gesloten jeugdzorg is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke gekwalificeerde gedragswetenschapper. Tot 2020 was er geen landelijke toegangspunt voor deze deskundigheid, er was een beperkt normenkader en er was onduidelijkheid over de precieze invulling van de taak van de onafhankelijke gedragswetenschapper. Met NeGG wordt een kwaliteitsnetwerk gevormd door en voor gekwalificeerd gedragswetenschappers. Middels dit platform worden deze gedragswetenschappers beschikbaar gesteld voor gemeenten, GI’s en zorginstellingen.

Het doel van het Netwerk van Gekwalificeerde Gedragswetenschappers (NeGG) zal tweeledig zijn:

  • Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van gekwalificeerde gedragswetenschappers in de keten van de (gesloten) jeugdzorg.
  • Het eenvoudig toegankelijk en beschikbaar maken van gekwalificeerde gedragswetenschappers voor toegangsteams, gemeenten en gecertificeerde instellingen.

Missie

NeGG is geslaagd als er in 2022 een landelijk dekkend netwerk is, waarbij NeGG wordt aangemerkt als dé standaard voor het inzetten van gekwalificeerde gedragswetenschappers ten behoeve van instemmingsverklaringen. Door met het veld de norm te ontwikkelen en ook de professionals elkaar te laten toetsen op die norm, wordt een zelfregulerend netwerk ontwikkeld. Daarbij leveren professionals en belangrijke partijen in de keten van de jeugdzorg een bijdrage aan het platform. Met als gevolg dat het een netwerkorganisatie wordt zonder vastgoed en eigen personeel.