NeGG | Formats

Hieronder vind je sjablonen van verschillende typen instemmingsverklaringen

Let op, per 01-01-2024 zijn er nieuwe formats beschikbaar. Dit heeft te maken met een aanpassing in de jeugdwet. De instemmende gedragswetenschapper moet in zijn bevindingen ook aandacht geven aan het volgende:

  • Er is geen minder ingrijpende maatregel om de ontwikkelingsbedreiging te stoppen
  • De maatregel van gesloten jeugdzorg is proportioneel
  • De maatregel van gesloten jeugdzorg is passend

Instemmingsverklaring regulier

FORMAT REGULIER

Spoedmachtiging met onderzoek

FORMAT SPOED MET ONDERZOEK

Spoedmachtiging zonder onderzoek (feitelijk onmogelijk)

FORMAT SPOED ZONDER ONDERZOEK

Instemmingsverklaring voorwaardelijke machtiging

FORMAT VOORWAARDELIJKE MACHTIGING

Instemmingsverklaring bij Meerderjarigheid (18+)

FORMAT REGULIER BIJ MEERDERJARIGHEID