NeGG | Privacy Statement

NeGG neemt de privacy van de gebruikers van haar platform erg serieus. Om hen te informeren over welke informatie NeGG verzamelt en hoe NeGG omgaat met deze gegevens, heeft zij een privacy statement opgesteld. NeGG doet haar uiterste best om de verzamelde gegevens te beveiligen en privé te houden, dit alles in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. NeGG is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Welke informatie wordt er verzameld

Als je een account aanmaakt op het platform van NeGG of het platform van NeGG bezoekt worden er door NeGG gegevens verwerkt en verzameld. Met het creëren van het account ga je akkoord met de Gebruikersvoorwaarden en het Privacy statement van NeGG.

Onderstaande gegevens worden verzameld van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer:

Persoons- en bedrijfsgegevens

Wanneer de Opdrachtgever op de website NeGG.nl een account creëert, kunnen er persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen.

Deze persoons- en bedrijfsgegevens bestaan uit de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Correspondentie adres
 • Vestigingsadres
 • Nummer beroepsvereniging (NIP/NVO/SKJ/BIG)
 • Curriculum Vitae
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • IBAN-rekeningnummer

Wanneer er een boeking tot stand komt en er gebruik wordt gemaakt van de betalingsfaciliteiten op het platform, kunnen er bankgegevens dan wel betaalkaart gegevens worden opgeslagen of verwerkt. Dit kan zowel via NeGG zelf als via payment partner Stripe.

Cookies

NeGG maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van haar platform te optimaliseren. Bekijk hier ons Cookie Statement

Beveiligingsmaatregelen

NeGG heeft passende maatregelen genomen om alle verzamelde gegevens te beschermen en beveiligen.

Toegang tot gegevens

De medewerkers van NeGG hebben enkel toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Naast de medewerkers van NeGG worden er ook bepaalde gegevens gedeeld met de payment partner (Stripe) van NeGG, dit om de opdrachtnemer te kunnen uitbetalen na een uitgevoerde opdracht. De payment partner mag enkel die gegevens gebruiken welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de dienst. Indien nodig sluit NeGG verwerkersovereenkomsten met haar partners die persoonsgegevens voor haar verwerken.

Gebruik van gegevens

De gegevens die door NeGG worden verzameld en opgeslagen worden gebruikt om de diensten, die NeGG aanbiedt te kunnen uitvoeren. De gegevens worden aangewend voor de volgende doeleinden:

Het sluiten van een overeenkomst

Dit is van toepassing indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een opdrachtnemer via het NeGG platform.

De gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • Het versturen van e-mails, sms-berichten, met daarin bijvoorbeeld afspraken over het uitvoeren van de opdracht;
 • Het controleren of professionals ingeschreven zijn in een beroepsregister;
 • Het beoordelen of professionals over voldoende werkervaring beschikken;
 • Het afhandelen van vragen, klachten of opmerkingen;
 • Het faciliteren van de opdracht;
 • Het uitwisselen van clientgegevens (buiten de omgeving van NeGG om)
 • Het verwerken van betalingen.

Het aanbieden van de diensten van NeGG:

 • Het versturen van marketing gerelateerde e-mails, sms-berichten of WhatsApp berichten;
 • Het informeren van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer over relevante wijzigingen in de dienstverlening van NeGG dan wel wijzigingen op het platform van NeGG;
 • Ervaringen en beoordelingen van de diensten van NeGG en deze te gebruiken voor reclame-uitingen.
 • Het afnemen van enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Het verstrekken van persoonsgegevens aan de geboekte gedragswetenschappers ter uitvoering van het optreden.
 • Het plaatsen van cookies en technologie van soortgelijke strekking.

Intrekken van toestemming

Voor al hetgeen genoemd in dit Privacy statement waarvoor de toestemming van opdrachtnemer of opdrachtgever is gegeven, hebben zij het recht deze toestemming ook weer in te trekken. Naast dat voor sommige direct marketing uw toestemming is vereist, kan het zo zijn dat er voor bepaalde direct marketing geen toestemming is vereist gezien de gerechtvaardigde belangen van NeGG. Het is voor de opdrachtgever en opdrachtnemer ten allen tijde mogelijk om zich af te melden voor eventuele direct marketing.

Rechten van gebruikers

De gebruiker van het platform van NeGG komen de hierna volgende rechten toe:

 • Recht op inzage. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van NeGG recht hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die door NeGG worden verwerkt.
 • Recht op vergetelheid. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van NeGG recht hebben om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van NeGG recht hebben om de persoonsgegevens die NeGG verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van NeGG recht hebben om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van NeGG recht hebben om minder gegevens te laten verwerken door NeGG.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van NeGG recht hebben op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Ten slotte hebben de gebruikers van NeGG het recht op duidelijke informatie over wat NeGG met hun persoonsgegevens doet.

Om gebruik te kunnen maken van een van de bovenstaande rechten, kan er een verzoek worden ingediend via het volgende e-mailadres info@negg.nl

Bewaarlocatie

Alle gegevens die NeGG verzamelt, worden opgeslagen en bewaard op een bestemming binnen de EER. Er vindt geen overdracht van gegevens plaats naar landen die buiten de EER liggen. Indien na verloop van tijd er toch gegevens worden opgeslagen danwel bewaard op een bestemming buiten de EER, dan informeert NeGG de Gebruiker hier vooraf over.

Bewaartermijn

NeGG bewaart de gegevens zolang als het nodig is om alle diensten te kunnen uitvoeren. Hierbij als uiterste grenzen welke zijn gesteld in geldende wet- en regelgeving. In het geval het gebruikersaccount wordt verwijderd, verwijdert NeGG alle gegevens. Met uitzondering van de gegevens welke benodigd zijn voor administratie en boekhouding van NeGG.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen plaatsvinden in het Privacy statement, informeert NeGG gebruikers hierover via de bij haar bekende contactgegevens.