Alternatieven voor jeugdzorgplus

Het Netwerk van Gekwalificeerde gedragswetenschappers wil graag een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van plaatsingen in de gesloten jeugdzorg. Het aanbieden van een overzicht van passende alternatieven per regio is een van de dingen die we doen.

Alternatief aanmelden

Beweging van 0

Het Netwerk van Gekwalificeerde Gedragswetenschappers heeft als doel om te komen tot 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. Dat is een hoog doel en wordt niet van vandaag op morgen bereikt. Maar om dat te bereiken wil NeGG wel graag een bijdrage leven aan het terugdringen van het aantal jongeren in de jeugdzorgplus.

Onze missie

Onze gedragswetenschappers merken dat er regelmatig onvoldoende kennis is van passende alternatieven voor jeugdzorgplus. Omdat we het belangrijk vinden dat alternatieven ingezet of in ieder geval goed overwogen moeten zijn, alvorens te verwijzen naar jeugdzorgplus, hebben we op deze pagina een overzicht gemaakt van de (bij ons bekende) alternatieven.

Interventie gemist?

Ken je zelf ook een goede interventie die als alternatief dient voor de jeugdzorgplus? Stuur ons dan een email met:
Een algemene beschrijving, de regio waar de interventie ingezet kan worden en de contactgegevens.